Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówień i świadczenia usługi trychologicznych jest:

EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul.  Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.

Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami drogą mailową: odo@hair-med.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul.  Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.

1.3. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. NIE WYMAGA ONA ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z PAŃSTWA STRONY.

1.4.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

1.5.  Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

 1. ZBIERANIE INFORMACJI

2.1. Państwa dane osobiste zostały przekazane w ramach wykonania umowy/usługi o charakterze handlowym i obejmują: imię i nazwisko, dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz adres e-mail), identyfikator użytkownika.

2.2. Jakie dodatkowe informacje gromadzimy?

Gdy korzystasz z dowolnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi internetowej, niektóre informacje są automatycznie tworzone i rejestrowane. Podobnie jest w naszej firmie. Oto niektóre rodzaje gromadzonych przez nas informacji:

 1. a) Dane dziennika 

Kiedy korzystasz z rejestracji, nasze serwery zapisują informacje („dane dziennika”), w tym informacje, które przeglądarka wysyła automatycznie, gdy odwiedzasz witryny internetowe, lub które automatycznie wysyła aplikacja mobilna, gdy jej używasz. Dane dziennika zawierają Twój adres IP, adresy i aktywność w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych, wyszukiwania, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesłanego żądania, dane plików cookie i urządzenia, z którego korzystasz, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Jeśli chcesz, możesz uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które zbieramy w naszych plikach dziennika, w tym celu skontaktuj się z nami.

 1. b) Dane plików cookie 

Wykorzystujemy także pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, przypisane do Twojego konta lub przeglądarki) lub podobne technologie służące do gromadzenia danych dziennika. Gdy używamy plików cookie lub podobnych technologii, wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniejące do chwili zamknięcia przeglądarki) lub trwałe pliki cookie (istniejące do momentu, w którym Ty lub Twoja przeglądarka je usuniecie). Na przykład używamy plików cookie do przechowywania preferencji językowych lub innych ustawień, dzięki czemu nie musisz ich konfigurować za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę. Niektóre używane przez nas pliki cookie są powiązane z Twoim kontem rejestracyjnym (włącznie z informacjami o Tobie, takimi jak podany przez Ciebie adres e-mail), a inne nie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookies i innych podobnych technologii.

 1. c) Dane urządzenia 

Oprócz danych dziennika gromadzimy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzając naszą stronę, w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, ustawienia, unikalny identyfikator tego urządzenia i dane dotyczące awarii, które pomagają nam zrozumieć sytuację w przypadku błędów. To, czy gromadzimy wszystkie wyżej wymienione informacje, czy tylko niektóre z nich, zależy od rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, oraz od jego ustawień. Na przykład dostępne są różne rodzaje informacji, w zależności od tego, czy używasz komputera Mac czy PC albo telefonu iPhone czy z systemem Android. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach udostępnianych nam przez Twoje urządzenie, zapoznaj się również z zasadami producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania.

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a)  niezbędnego i prawidłowego wykonania usługi, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/rejestracją na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 2. b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych,
 3. c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557., a w szczególności:

– dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług,

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

4.1 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 1. a) pracownicy firmy EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.
 2. b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.,
 3. c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

4.2. Wszystkie firmy zewnętrzne, którym udostępniamy Państwa dane, to nasi zaufani partnerzy, zobowiązani są do zachowania poufności informacji użytkowników/klientów i nie mogą ich używać w żadnych innych celach innych niż te, na które zezwoliliśmy. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez Twojej wyraźnej zgody. Ponadto nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

 

 1. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

5.1. Jak długo przechowujemy informacje na Państwa temat?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – prze okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Sprzeciw można wyrazić kontaktując się z nami drogą mailową: odo@hair-med.com.pl, lub bezpośrednio w siedzibie EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul.  Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.

Ponadto, dokumenty dotyczące transakcji będą przechowywane przez nas zgodnie z przepisami art. 74 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.).

 

 1. PAŃSTWA PRAWA

6.1. Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z informacjami, które posiadamy na Państwa temat, dysponujecie Państwo możliwościami opisanymi poniżej. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś użytkownikiem mieszkającym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), możesz:

 1. a) uzyskać dostęp do informacji, jakie posiadamy na Twój temat. Zwykle udostępniamy je w ciągu 30 dni od momentu przesłania do nas zapytania;
 2. b) usunąć swoje konto;
 3. c) poprawić lub usunąć informacje na Twój temat. Możesz zaktualizować te informacje w ustawieniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją informacji lub jeśli chcesz, skontaktuj się z nami;
 4. d) odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat oraz przesyłania e-maili marketingowych. Materiały marketingowe wysyłamy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, ale jeśli tego nie chcesz, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji;
 5. e) poprosić o przesłanie podanych przez Ciebie i zgromadzonych przez nas w trakcie świadczenia usług informacji do innej organizacji o ile jest to technicznie możliwe;
 6. f) złożyć skargę do organu regulacyjnego. Jeśli mieszkasz w EOG i uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

 

 1. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII 

7.1. Pliki„cookies”

W związku z udostępnianiem naszej oferty, stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

7.2. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b) tworzenia statystyk (Google Analytics, statystyki wewnętrzne), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

7.4. W ramach świadczonych przez nas usług możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7.5. Zmiana ustawień przechowywania plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7.6. Wyłączenie plików cookies

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w na naszej stronie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

7.7. Pliki cookies, które wykorzystujemy:

 1. a) Google Analytics – zbiera informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Pomaga tworzyć raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage oraz w Polityce Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Opis wykorzystywanych plików cookie:

– _utma – unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny,

– _utmb – odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,

– _utmc – współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej,

– _utmz – zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin,

– _utmv – pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych.

 1. b) Facebook.com – zapisywane przy interakcji z obiektami społecznościowymi FB, np. przyciskiem Lubię czy logowaniem przez Facebooka;
 2. c) identyfikator sesji – 32-znakowy identyfikator sesji użytkownika, usuwany po zakończeniu sesji przeglądania;
 3. d) SEARCHENTO_SID – (opcjonalne) identyfikator sesji wyszukiwarki produktów; czas przechowywania: 1 rok;
 4. e) communicate… – zawiera informację o wyświetleniu użytkownikowi komunikatu; nie wygasa, zapobiega jego ponownemu wyświetlaniu;
 5. f) newsletter_customer_id_ – zawiera informację o wyświetleniu użytkownikowi komunikatu o możliwości dodania do newslettera; zapobiega jego ponownemu wyświetlaniu, czas przechowywania: 1 rok;
 6. g) cookieInfo – zawiera informację czy użytkownik widział informację o cookie, zapobiega jej ponownemu wyświetlaniu;
 7. h) template_… – zawiera informację o ustawionym szablonie graficznym; czas przechowywania: 1 rok;
 8. i) visited_categories – zawiera informacje o odwiedzanych przez użytkownika kategoriach; czas przechowywania: 1 rok;
 9. j) ssupp.chatid, ssupp.barclicked, ssupp.opened – (opcjonalne) ustawiane przez moduł do komunikacji z klientem Smartsupp, usuwany po zakończeniu sesji przeglądania;
 10. k) ssupp.vid – (opcjonalne) ustawiane przez moduł do komunikacji z klientem Smartsupp; czas przechowywania: 6 miesięcy.

7.8. Wiadomości e-mail

Możemy okresowo wysyłać do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

 

 1. POZIOM OCHRONY PRZED COOKIES 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach?

Google Chrome 

Kliknij na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

– Usuwanie plików cookie;

– Domyślne blokowanie plików cookie;

– Domyślne zezwalanie na pliki cookie;

– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;

– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka

Safari 

W menu rozwijanym Safari wybierz Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

ZESPÓŁ
HAIR-MED

Najlepsi trycholodzy

NASI
PARTNERZY

Lista Gabinetów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

O zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dowiesz się z naszej klauzuli informacyjnej.

10 + 6 =

Czym zajmuje się trycholog?

Trychologia to specjalizacja, która zajmuje się schorzeniami i chorobami skóry głowy oraz problemami z wypadaniem włosów. 

Głównym zadaniem trychologa jest wykonanie precyzyjnej analizy stanu skóry głowy i cebulek włosowych oraz dokonanie diagnozy ewentualnych schorzeń. Następnie trycholog musi określić przyczyny powstania zaobserwowanych problemów oraz dobrać odpowiednią metodę ich leczenia i wybrać na przyszłość skuteczny sposób pielęgnacji włosów, który zapobiegnie nawrotom leczonych problemów.

Trycholog nie jest lekarzem, ale wykonuje czynności, które mieszczą się w obrębie zadań dermatologa, z tą różnicą, że nie interesują go problemy skórne występujące w innych częściach ciała, a jedynie te, które są na głowie.

Kiedy odwiedzić trychologa?

Na wizytę do trychologia powinniśmy się umówić, jeśli zaobserwujemy niepokojące zmiany na skórze głowy. Może to być łupież, przetłuszczona skóra głowy, częste swędzenie, przyspieszone wypadanie włosów, zaczerwienienia czy krostki. 

Diagnostyka i leczenie wszystkich tego typu problemów jest w zakresie zainteresowań trychologa. Na skorzystanie z jego usług do tej pory najczęściej decydowały się kobiety, których martwił pogarszający się stan ich włosów, jednak w ostatnim czasie sytuacja ta się nieco zmieniła i w naszej przychodni trychologicznej coraz częściej przyjmujemy również panów.

Szkolenia w akademii trychologii

Oprócz świadczenie usług leczenia chorób włosów i skóry głowy, prowadzimy także szkolenia dla osób, które chciałyby zostać trychologami. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie z roku na rok staje się coraz większe.

Nasza oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób, które chciałyby w przyszłości zająć się tego typu problemami. Napisz swoje zgłoszenie do Akademii Trychologii już dziś i zostań trychologiem!

Blog – Hair-Med
Wypadanie włosów – co stosować?

Wypadanie włosów – co stosować?

Wypadanie włosów to problem, który dotyka ogromnej liczby osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Choć wypadanie włosów może być naturalnym procesem związanym z cyklem życiowym włosa, nadmierna utrata włosów może prowadzić do utraty pewności siebie oraz wpływać...

czytaj dalej