Formalności
Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Klinice Trychologicznej Hair-Med przy ul. Twardej 18 (budynek Spektrum) w Warszawie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zastąpiło dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.

Przekazujemy Państwu niezbędne informacje i odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w naszym gabinecie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, jest EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych w naszym gabinecie jest wyznaczony i przeszkolony do tego pracownik.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych możecie skontaktować się z nim korzystając z adresu poczty elektronicznej: odo@hair-med.com.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w trakcie pierwszej rejestracji internetowej, pierwszej wizyty oraz zebraliśmy je podczas wykonywania zabiegów. W naszym gabinecie zamontowane są kamery, które rejestrują Państwa wizerunek.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit a., art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów wykonywania zabiegów trychologicznych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia, przełożenia wizyty lub przekazania informacji dotyczących wizyty, prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji trychologicznej. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Gabinet może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym usługi na rzecz gabinetu, w szczególności przez zatrudniony w oparciu o umowy personel, firmy świadczące usługi informatyczne, w tym dostawcy oprogramowania, laboratoria, biuro rachunkowe oraz firma ubezpieczeniowa.

Gabinet będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, możliwość ich sprostowania, oraz przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób mechaniczny, a ponadto w zakresie przewidzianym prawem usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:

  • kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe – zażądać ich poprawienia;
  • kiedy macie potrzebę zweryfikowania jakie Państwa dane przetwarzamy i w jaki sposób – zażądać dostępu do nich;
  • kiedy chcecie przenieść dane przetwarzane w sposób mechaniczny do innego gabinety;
  • kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie żądać czasowego ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych i je poprawić.
  • Ponadto macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez gabinet waszych danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

W sytuacjach, w których podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo Państwa dane będą przez nas przetwarzane?

Dane osobowe medyczne są przetwarzane przez czas korzystania z usług gabinetu oraz przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

W gabinecie zainstalowany jest monitoring wizyjny. Dane uzyskane z zapisów kamer są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach przez 30 dni. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz udostępniane w szczególnych przypadkach organom porządku publicznego.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników gabinetu, którzy zostali do tego upoważnieni i właściwie przeszkoleni.

Dodatkowe informacje

Państwa dane nie będę przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym. Nie będą również wykorzystywane do profilowania.