Formalności
Polityka prywatności

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówień i świadczenia usługi trychologicznych jest:

EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.
Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami drogą mailową: odo@hair-med.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie EURTEX PPHU z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-230) przy ul. Skierniewickiej 19 lok.46, NIP 8851001624, REGON: 012151557.

1.3. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. NIE WYMAGA ONA ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z PAŃSTWA STRONY.

1.4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

1.5. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.